Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör
Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
nihangungor@gumushane.edu.tr 1951
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aktaş
Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
ibrahimaktas@gumushane.edu.tr 1953
Kişisel Sayfa
Prof. Dr. Hüseyin DEMİR
Bölüm Başkanı, Dekan, Öğretim Üyesi
hdemir@gumushane.edu.tr 1729
Kişisel Sayfa