Prof. Dr. Hüseyin Demir

Unvan/Görev Bölüm Başkanı, Dekan, Öğretim Üyesi
E-Posta hdemir
Dahili 1729
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör

Unvan/Görev Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
E-Posta nihangungor
Dahili 1951
Kişisel Bilgiler