Prof. Dr. Hüseyin DEMİR
Bölüm Başkanı, Dekan, Öğretim Üyesi
hdemir@gumushane.edu.tr 1730
Kişisel Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Nihan Güngör
Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
nihangungor@gumushane.edu.tr 1951
Kişisel Sayfa
Öğr. Gör. İbrahim Aktaş
Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğr. Gör.
ibrahimaktas@gumushane.edu.tr 1953
Kişisel Sayfa