ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL

“Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği” uyarınca 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında “Çift Ana Dal” ve “Yan Dal” eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Çift Ana Dal İçin

 1. Lisans eğitiminin üçüncü veya beşinci yarıyılı başında olmak
 2. Bulunduğu döneme kadar lisans eğitimindeki tüm derslerden başarılı olmak
 3. Lisans eğitiminin genel not ortalaması en az 3.20 olmak
 4. Üniversiteden ilişiği kesilmemiş olmak
 5. Öğrenciliği süresince “uyarma” dışında disiplin cezası almamış olmak

Yan Dal İçin

 1. Lisans eğitiminin üçüncü veya en geç altıncı yarıyılı başında olmak
 2. Bulunduğu döneme kadar lisans eğitimindeki tüm derslerden başarılı olmak
 3. Lisans eğitiminin genel not ortalaması en az 2.80 olmak
 4. Üniversiteden ilişiği kesilmemiş olmak
 5. Öğrenciliği süresince “uyarma” dışında disiplin cezası almamış olmak

GEREKLİ BELGELER

 1. Transkript (not durumunu gösterir belge)
 2. Başvuru dilekçesi

BAŞVURU TARİHLERİ

Bütün başvurular bir dilekçe ekinde ve istenilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

 • Başvuran öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmeleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılacaktır.
 • Çift ana dal ve yan dal programlarına yerleştirilecek olan öğrenciler kendi lisans dalları dışında almaları gereken dersler ve diğer hususlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümlere müracaat edeceklerdir.

MEVZUAT

 • Çift ana dal lisans eğitimi-öğretimi en az 36, yan dal eğitimi-öğretimi en az 18 krediden oluşur.
 • Öğrencinin kendi lisans eğitimi-öğretimi ile çift ana dal lisans ve yan dal eğitim-öğretiminin ayrılığı esastır.
 • Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.72 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin Ana dal program genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Ana dal programı genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.72’in altına düşen öğrencinin çift ana dal diploma programından kaydı silinir. Yan dal programında ise ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30’un altına düşen öğrencinin kaydı silinir.”
 • Kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde eden ve çift ana dal lisans programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci bir ana dal lisans diploması verilir.
 • Kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde eden ve yan dal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir.
 • Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat çift ana dal lisans diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi en fazla iki yarıyıl, yan dal programlarını bitiremeyen öğrencilerin ise en fazla bir yarıyıl, çift ana dal ve yan dal diploma programlarının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. ve II. ÖĞRETİM

YAN DAL PROGRAMI

(İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Öğrencileri İçin)

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

K

AKTS

ALAN ZORUNLU DERSLER

MATM 231

Analiz III

Z

3

2

0

4

7

MATM 235

Olasılık

Z

3

1

0

3,5

5

MATM 237

Analitik Geometri

Z

3

1

0

3,5

5

MATM 232

Analiz IV

Z

3

2

0

5

7

MATM 240

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Z

2

2

0

3

4

MATM 331

Kısmi Diferansiyel Denklemler

Z

3

2

0

4

6

MATM 333

Nesne Tabanlı Programlama

Z

2

2

0

3

4

MATM 334

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Z

2

1

0

2,5

4

MATM 338

Cebir

Z

3

0

0

3

5

ALAN SEÇMELİ DERSLER

MATMSEC 301

Stokastik Süreçler

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 303

MATLAB ile Sembolik Analiz

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 304

Lineer Programlama

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 306

Diferensiyel Denk. Sayısal Çözümleri

S

3

0

0

3

4

Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K:Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

AÇIKLAMA:Yan dal yapan öğrenciler, yukarıda yer alan zorunlu derslerden en az 20 kredi, seçmeli derslerden ise en az 6 kredi olmak üzere toplam 26 en az kredilik ders almak zorundadırlar.

 

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. ve II. ÖĞRETİM

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

(İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Öğrencileri İçin)

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

K

AKTS

İKİNCİ YIL GÜZ DÖNEMİ

MATM 231

Analiz III

Z

3

2

0

4

7

MATM 235

Olasılık

Z

3

1

0

3,5

5

MATM 237

Analitik Geometri

Z

3

1

0

3,5

5

İKİNCİ YIL BAHAR DÖNEMİ

MATM 232

Analiz IV

Z

3

2

0

5

7

MATM 240

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Z

2

2

0

3

4

ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ DÖNEMİ

MATM 331

Kısmi Diferansiyel Denklemler

Z

3

2

0

4

6

MATM 333

Nesne Tabanlı Programlama

Z

2

2

0

3

4

ALAN SEÇMELİ DERSLER

MATMSEC 301

Stokastik Süreçler

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 303

MATLAB ile Sembolik Analiz

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 331

Bilgisayar Mimarisi

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR DÖNEMİ

MATM 334

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Z

2

1

0

2,5

4

MATM 338

Cebir

Z

3

0

0

3

5

ALAN SEÇMELİ DERSLER

MATMSEC 304

Lineer Programlama

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 306

Diferansiyel Denk. Sayısal Çözümleri

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 310

İşletim Sistemleri

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ DÖNEMİ

ALAN SEÇMELİ DERSLER

MATMSEC 401

Endüstriyel Matematik

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 403

Matematiksel Modelleme

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 405

Fonksiyonel Analiz

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 407

Yapay Zekâ

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 409

Proje Plan ve Yönetimi

S

3

0

0

3

4

DÖRDÜNCÜ YIL BAHAR DÖNEMİ

ALAN SEÇMELİ DERSLER

MATMSEC 402

Sonlu Elemanlar Yöntemi

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 404

İntegral Denklemler

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 408

Optimizasyon Teknikleri

S

3

0

0

3

4

MATMSEC 410

Bilgisayar Grafikleri

S

3

0

0

3

4

Z: Zorunlu, S: Seçmeli, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K:Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

AÇIKLAMA

1.Çift ana dal yapan öğrenciler, yukarıda yer alan zorunlu derslerin tümünü, 3. ve 4. sınıf seçmeli derslerinden her bir yarıyılda en az iki tanesini almak zorundadırlar.

2.Çift ana dal yapan tüm öğrenciler 20 iş günü staj yapmak zorundadırlar.