STAJ YOL HARİTASI

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE

1. Staja başlamadan önce Staj Yönergesini ve Mühendislik Fakültesinin Staj Esaslarını mutlaka okuyunuz.

2. Staj yapmak istediğiniz işyerinin uygunluğu için Staj Komisyonuna danışınız.

3. Staj başvuru formunu doldurunuz (3 adet) ve staj yapılacak işyerine onaylatınız. (El yazısı ile doldurulan belgeler kabul edilmeyecektir.)

4. İşyerine onaylattığınız Staj Başvuru Formunu (3 adet), nüfus cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü) ve SGK beyanı (öğrencinin kendisi ve ailesinin sigorta durumunu gösteren belge) ile birlikte Staj Komisyon Başkanına onaylattıktan sonra  dekanlık yazı işlerine teslim ediniz. (Yarıyıl bitiminden en az bir ay önce bu işlem tamamlanmalıdır.)

5. Staj başvuru evraklarını tamamlayınız. (Staj değerlendirme formunu iki suret doldurmayı unutmayınız.)

Staj Puantaj Cetveli

Staj Dosyası

6. Staj dosyası içinde yer alan dilekçe için bölüm sekreterliğinden sayı alınız.

7. Staj dosyası içinde yer alan dilekçeyi yetkili amire (Staj Komisyon Başkanı) imzalatınız.

8. Staj dosyası içinde yer alan staj talimatını staj komisyonu başkanına imzalatınız.

9. Staj dosyası ve staj formlarında ilgili yerlere vesikalık fotoğraf (3 adet) yapıştırarak Dekanlık Yazı işlerine mühürletiniz.

10. Staja gitmeden önce sigorta başlangıç belgesini Dekanlık Yazı İşlerinden almayı unutmayınız. Aksi takdirde, işyerleri tarafından stajınız başlatılamayacaktır. Bu belgeyi almayan öğrencilere sonradan faks gönderilmeyecektir.

11. Staja başlayabilirsiniz.

STAJ YAPARKEN

1. Staj yapacağınız kurum ile ilgili ayrıntılı bilgileri raporunuza yazmayı unutmayınız. (Detaylar staj yönergesinde mevcuttur.)

2. Staj raporunuzu gün gün veya en fazla haftalık olarak detaylı bir şekilde açıklayarak yazınız. Hiçbir açıklama içermeyen ve sadece bilgisayar kodlarından veya resimlerden oluşan raporlar yazmayınız.

3. Her bir raporunuzu stajınızdan sorumlu mühendise onaylatmayı unutmayınız. Fotokopi yapılmış, ıslak imza olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.

4.  Stajınızdan sorumlu mühendise ait diploma numarasını staj dosyasında en bir az defa geçecek şekilde işletiniz.

STAJ BİTTİKTEN SONRA

1. Staj bitiminde müessese amirlerine ve personele veda etmeden ayrılmayınız.

2. Ayrılırken, yetkili makamlardan staja başladığınız ve ayrıldığınız tarihi bildirir bir belge alınız.

3. Staj sicil fişleri staj bitiminde bir tanesi staj yapılan iş yerinde kalacak şekilde, diğeri ise gizlilik kurallarına uygun şekilde posta, kargo veya ağzı kapatılarak onaylanmış bir zarf içerisinde staj yapan öğrenci ile Bölüm Başkanlığına gönderilir.

4. Staj dosyasını, staj tamamlandıktan sonraki ilk eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde bölüm staj komisyonu başkanlığına teslim ediniz. Zamanında dosyasını teslim etmeyen öğrencinin stajı geçerli sayılmaz.

5. Hazırladığınız staj dosyasını düzenli ve eksiksiz bir şekilde ciltlettikten sonra bölüme teslim ediniz.Ciltsiz,dağınık şekilde veya eksik gelen staj defterleri kabul edilmeyecektir.

6. Staj puantaj cetvelini akademik dönem başlangıcından itibaren en geç 3 hafta içerisinde Dekanlık yazı işlerine elden teslim ediniz. Puantaj cetvelleri postayla gönderilmeyecek olup, geç getiren öğrencilerin puantajları kabul edilmeyecektir.