BÖLÜM KOMİSYONLARI ve GÖREVLERİ

Eğitim, Ders Plan Program ve İçerik Komisyonu

Doç. Dr. Mehmet MERDAN

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu DEDETÜRK

·         Servis ders müfredatlarını düzenler.

·         Bölümün lisans Programının müfredatını düzenler.

·         Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından inceler ve görüş bildirir.

·         Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceler, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular.

·         Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programlarını ve sınav programlarını hazırlar.

·         Lisans Seminer dersi ile Bitirme Ödevlerinin organizasyonu sağlar.

·         Yüksek Lisans ve Doktora sınav ve seminer, Tez İzleme Komitesi sunum programlarını ve gözetmen listelerini hazırlar.

İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nihan GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

·         Yatay Geçiş: Gümüşhane Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgilenir.

·         Dikey Geçiş: DGS ile dikey geçiş yapan öğrencilerin intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgilenir.,

·         Ders Muafiyet: Daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu dersleri, kayıt yaptırdıktan sonra bölümüzde eşdeğeri bulunan derslerin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini; Af yasaları ile gelen öğrencilerin intibakları ile ilgilenir.

·         Yan Dal – Çift Anadal Eğitimi: Çift Anadal-Yandal alan eğitimi için ders programlarının, ders planlarının, kontenjanların ve öğrencilerin belirlenmesi, programa dâhil olan öğrencilerin kayıtlarının yapılması ve ders takibinin izlenmesi ile ilgilenir.

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

Arş.Gör. Betül KOŞMAZ

Arş.Gör. Halil ANAÇ

Staj komisyonu Matematik Mühendisliği Bölümü staj yönergesi doğrultusunda, Matematik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. Staj işlemleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, staj defterlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, staj ile ilgili diğer işlemler.

Mezuniyet ve Not Kontrol Komisyonu

Doç. Dr. Rıdvan ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

Arş.Gör. Halil ANAÇ

Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir. Ayrıca mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışır.

Bologna ve AKTS Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nihan GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

Arş.Gör. Halil ANAÇ

Bologna ile ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurulan web ortamındaki dersler ile ilgili formların doldurulmasını sağlamak, güncellenmesini sağlamak, AKTS kredilerinin kontrolü vb…

Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Prof.Dr. Charryar ASHYRALYYEV

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu DEDETÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Nihan GÜNGÖR

Arş.Gör. Betül KOŞMAZ

Erasmus ve Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne katkı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. ÜyesiNihan GÜNGÖR

Arş.Gör. Halil ANAÇ

Arş. Gör. Fatma ALTUN

Akademik yarıyıl başında burs taleplerinin toplanması ve burs komisyonu tarafından değerlendirilip gerekli onayları aldıktan sonra kararların ilgili kişilere duyurmak.

Dijital Dönüşüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu DEDETÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

Arş.Gör. Halil ANAÇ