Kuruluş

Matematik Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi’nin 18.08.2010 tarih ve 26 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 28.09.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03–04.01 sayılı onayı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Mekanik ve Sistem Analizi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Bölümümüz 2012-2013 öğretim döneminde 45 normal öğretim ve 45 ikinci öğretim olmak üzere toplam 90 öğrenci ile aktif eğitime başlamıştır.

Bölümümüz akademik kadrosu, biri yurt dışından olmak üzere 9 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Tanımlama

Matematik Mühendisliği, temel matematik bilgilerine ek olarak özellikle uygulamalı matematik alanında bilgi ve beceriler kazanmış ve bu sayede fen, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel analizini yapabilme gücüne ve mühendislik formasyonuna sahip, matematik modelleme yapabilen, temel bilgisayar bilgilerini ve programlarını bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen donanımlı mezunlar yetiştiren bir programdır.

Matematik Mühendisliği bölümü, ÖSYM tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucuna göre MF1 puan türü ile öğrenci almaktadır.

Amaç

Matematik Mühendisliği Bölümü; köklü matematik bilgisine sahip, fen, mühendislik, endüstri ve ekonomi alanlarındaki problemleri modelleyerek çözümler üreten, aynı zamanda mühendislik nosyonuna sahip kişilerin yetiştirilmesi için eğitim ve araştırma yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, matematiğin diğer disiplinlerle olan ilişkisini sağlıklı bir biçimde kurarak, istatiksel veri analizi, dinamik sistemlerin matematik modellemesi, bilgisayar programlama konularında temel ve güncel bilgilere sahip lisans (ve lisansüstü) eğitim verilmesini hedeflemektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan

Matematik mühendisliği bölümünü bitirenlere "Matematik Mühendisi" unvanı verilir.

İş olanakları

Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır.

Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait bankalarda ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi olarak çalışabilmektedirler.