MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS MÜFREDATI

1. YIL GÜZ

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 131 Analiz I Z 4 2 0 5 7
MATM 133 Matematik Lojik Z 4 0 0 4 5
MATM 135 Matematik Mühendisliğine Giriş Z 2 0 0 2 2
MATM 137 Bilgisayara Giriş Z 2 1 0 2.5 3
FİZ 117 Fizik I Z 2 2 0 3 6
YDB 115 İngilizce I Z 3 0 0 3 3
TDB 101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
AİTB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  Toplam   21 5 0 23.5 30

1. YIL BAHAR

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 132 Analiz II Z 4 2 0 5 8
MATM 134 Lineer Cebir Z 3 1 0 3.5 5
MATM 140 Programlamaya Giriş Z 2 1 0 2.5 3
MATM 138 Geometri Z 2 0 0 2 2
FİZ 118 Fizik II Z 2 2 0 3 6
YDB 116 İngilizce II Z 2 0 0 2 2
TDB 102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
AİTB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  Toplam   19 6 0 22 30

2. YIL GÜZ

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 231 Analiz III Z 3 2 0 4 7
MATM 233 Diferensiyel Denklemler I Z 3 1 0 3.5 5
MATM 235 Olasılık Z 3 1 0 3.5 4
MATM 237 Analitik Geometri Z 3 1 0 3.5 5
MATM 241 Görsel Programlama Z 3 0 0 3 3
MATM 243 İş Sağlığı ve Güvenliği I Z 2 0 0 2 2
  Seçmeli I S 3 0 0 3 4
ALAN SEÇMELİ DERSLER
MATMSEC 201 Matris Analizi S 3 0 0 0 4
MATMSEC 203 Mesleki İngilizce S 3 0 0 0 4
  Toplam   20 5 0 22.5 30

2. YIL BAHAR

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 232 Analiz IV Z 3 2 0 4 7
MATM 234 Diferensiyel Denklemler II Z 3 1 0 3.5 5
MATM 236 İstatistik Z 2 2 0 3 4
MATM 238 MATLAB ile Sayısal Analiz Z 3 2 0 4 5
MATM 240 Veri Yapıları ve Algoritmalar Z 2 2 0 3 3
MATM 244 İş Sağlığı ve Güvenliği II Z 2 0 0 2 2
  Seçmeli I S 3 0 0 3 4
ALAN SEÇMELİ DERSLER
MATMSEC 202 Fourier Analizi S 3 0 0 3 4
MATMSEC 204 Matematik Tarihi S 3 0 0 3 4
  Toplam   18 9 0 22.5 30

3. YIL GÜZ

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 331 Kısmi Diferensiyel Denklemler Z 3 2 0 4 6
MATM 333 Nesne Tabanlı Programlama Z 2 1 0 2.5 4
MHN 345 Mühendislik Mekaniği Z 2 2 0 3 5
STJ 301 Staj I Z 0 90 0 0 3
  Seçmeli I S 3 0 0 3 4
  Seçmeli II S 3 0 0 3 4
  Seçmeli III S 3 0 0 3 4
ALAN SEÇMELİ DERSLER
MATMSEC 301 Stokastik Süreçler S 3 0 0 3 4
MATMSEC 303 MATLAB ile Sembolik Analiz S 3 0 0 3 4
MATMSEC 305 Yazılım Mühendisliği S 3 0 0 3 4
MATMSEC 307 Sigorta Matematiği S 3 0 0 3 4
MATMSEC 309 Devlet Bütçesi ve Kamu Harcamaları S 3 0 0 3 4
MATMSEC 311 Lineer Programlama S 3 0 0 3 4
  Toplam   16 5 0 18.5 30

3. YIL BAHAR

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 332 Kompleks Analiz Z 4 1 0 4.5 6
MATM 334 Veritabanı Yönetim Sistemleri Z 2 1 0 2.5 4
MHN 342 Akışkanlar Mekaniği Z 2 1 0 2.5 5
STJ 302 Staj II Z 0 90 0 0 3
  Seçmeli I  S 3 0 0 3 4
  Seçmeli II S 3 0 0 3 4
  Seçmeli III S 3 0 0 3 4
ALAN SEÇMELİ DERSLER
MATMSEC 302 Pertürbasyon ve Asimptotik Yöntemler S 3 0 0 3 4
MATMSEC 304 Yöneylem Araştırması S 3 0 0 3 4
MATMSEC 306 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri S 3 0 0 3 4
MATMSEC 308 Görüntü İşleme S 3 0 0 3 4
MATMSEC 310 İşletim Sistemleri S 3 0 0 3 4
MATMSEC 312 Zaman Serileri Analizi S 3 0 0 3 4
MATMSEC 314 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri S 3 0 0 3 4
MATMSEC 316 SPSS ile Veri Analizi S 3 0 0 3 4
  Toplam   17 3 0 18.5 30

4. YIL GÜZ

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
MATM 431 Seminer Z 0 2 0 1 6
MHN 435 Dinamik Z 2 1 0 2.5 5
STJ 401 Staj III Z 0 90 0 0 3
  Seçmeli I S 3 0 0 3 4
  Seçmeli II S 3 0 0 3 4
  Seçmeli III  S 3 0 0 3 4
  Seçmeli IV  S 3 0 0 3 4
ALAN SEÇMELİ DERSLER
MATMSEC 401 Endüstriyel Matematik S 3 0 0 3 4
MATMSEC 403 Matematiksel Modelleme S 3 0 0 3 4
MATMSEC 405 Fonksiyonel Analiz S 3 0 0 3 4
MATMSEC 407 Yapay Zeka S 3 0 0 3 4
MATMSEC 409 Proje Plan ve Yönetimi S 3 0 0 3 4
MATMSEC 411 İş Hukuku S 3 0 0 3 4
MATMSEC 413 Finans Matematiği S 3 0 0 3 4
MATMSEC 415 Finans ve Maliyet Muhasebesi S 3 0 0 3 4
MATMSEC 417 Girişimcilik ve KOBİ'ler S 4 0 0 4 4
MATMSEC 419 İş Hayatında İngilizce S 3 0 0 3 4
MATMSEC 421 Topolojiye Giriş S 3 0 0 3 4
  Toplam   14 3 0 15.5 30

4. YIL BAHAR

Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L K AKTS
STJ 402 Staj IV Z 0 90 0 0 3
MATM 432 Cebir Z 3 0 0 3 4
TEZ 400 Bitirme Tezi Z 0 2 0 2 7
  Seçmeli I S 3 0 0 3 4
  Seçmeli II S 3 0 0 3 4
  Seçmeli III  S 3 0 0 3 4
  Seçmeli IV  S 3 0 0 3 4
ALAN SEÇMELİ DERSLER
MATMSEC 402 Sonlu Elemanlar Yöntemi S 3 0 0 3 4
MATMSEC 404 İntegral Denklemler S 3 0 0 3 4
MATMSEC 406 Diferensiyel Geometri S 3 0 0 3 4
MATMSEC 408 Optimizasyon Teknikleri S 3 0 0 3 4
MATMSEC 410 Bilgisayar Grafikleri S 3 0 0 3 4
MATMSEC 412 Sistem Simülasyonu S 3 0 0 3 4
MATMSEC 414 Yapay Öğrenme S 3 0 0 3 4
MATMSEC 416 Oyun Teorisi S 3 0 0 3 4
MATMSEC 418 Dinamik Sistemler S 3 0 0 3 4
MATMSEC 420 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği S 3 0 0 3 4
  Toplam   15 4 0 17 30
  Genel Toplam   140 40 0 160 240