• Mezun durumunda olup da stajını tamamlayan öğrenciler her hafta Salı günleri 13-17 saatleri arasında staj savunmalarını yapabilirler. 

 

  • Mezun durumunda olmayan öğrencilerin ise 11/10/2019 Cuma günü saat 16:00'a kadar staj defterlerini ve evraklarını tamamlayıp imza karşılında Arş. Gör. Betül KOŞMAZ'a teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

ÖNEMLİ NOT:

Puantaj cetvelleri Dekanlık Staj işleri birimine teslim edilmelidir. 

Defterlerin eksik belge olmadan, bilgisayardan yazılmış şekilde ciltli ya da spiralli olarak teslim edilmesi gerekmektedir.