Bitirme tezi alan öğrencilerin dikkatine,

Bölümümüz "Tez kapak Şablonu" güncellenmiştir. Tez savunmasını başarılı bir şekilde yapan öğrencilerin tezlerini ciltletirken güncel kapak dosyasını kullanmaları gerekmektedir. Eski formatla getirilen tezler kesinlikle teslim alınmayacaktır.

Bölüm Başkanlığı