Ahmet GÖKDOĞAN

Staj Koordinatörü
Doç.Dr. Ahmet GÖKDOĞAN
(0456) 233 10 00-1918

MATM234 Matlab ile Sayısal Analiz

Problemler (Ön Bilgiler)

Problemler (Sayı Sistemleri ve Hatalar)

Matlab Sunum 1

Matlab Sunum 2

MAT203 Matematik III

Ödev 1 (Genel Kavramlar)

Ödev 2 (Birinci Mertebeden Diferensiyel Denklemler)

MATM233 Diferensiyel Denklemler - Matematik Mühendisliği

Ödev 1 (Genel Kavramlar)

MATMSEC303 MATLAB ile Sembolik Analiz - Matematik Mühendisliği

Sunum 1       Sunum 2        Sunum 3

Sunum 4       Sunum 5        Sunum 6

Sunum 7       Sunum 8        Sunum 9

MATLAB ile Sembolik Analiz Dersinde Yapılan Projeler

2014 Yılı Projeleri

  • Grafik Arayüz ile bir Puzzle oyunu tasarlandı.
  • Tam diferensiyel denklemlerin çözümü ve grafiği için grafik arayüzü tasarlandı.
  • Bir eğri altında kalan alanın ve iki eğri arasında kalan alanın gösterimi ve integral ile hesabı için grafik arayüzü tasarlandı.
  • Girilen parametre değerleri için yay salınım denklemini sembolik olarak çözen, çözümü ve grafiğini ilgili alanlarda gösteren grafik arayüzü tasarlandı.

2015 Yılı Projeleri

  • Girilen parametre değerleri için yay salınım denklemini çözen ve salınım hareketini animasyon şeklinde gösteren grafik arayüzü tasarlandı.
  • Girilen bir fonksiyonunun ,girilen bir aralıktaki Fourier Serisi için ao, an ve bn katsayılarını sembolik olarak hesaplayan ve fonksiyon ile Fouier serisini aynı grafik üzerinde gösteren grafik arayüzü tasarlandı.
  • Girilen bir kuadratik denklemin türünü belirleyerek, gerekli ise döndürme işlemini yapan ve yeni denklemi yazan, grafiğini çizen grafik arayüzü tasarlandı.
  • Birinci mertebeden bir diferensiyel denklem için eğim alanlarını ve  yaklaşık çözüm eğrilerini gösteren grafik arayüzü tasarlandı.
  • Girilen bir fonksiyonun, girilen bir noktadaki, girilen bir terim sayısına kadar Taylor seri açılımını bulan, fonksiyon ve seri açılımının grafiğini çizen, farklı parametre değerleri için grafikleri üst üste gösterme imkanı sunun bir GUI tasarlandı.
  • Genel terimi girilen bir serinin, girilen sayıda terimlerinin toplamını hesaplayan ve bir listeden seçilen oran testi veya kök testini kullanarak serinin yakınsak olup olmadığını belirleyen bir GUI tasarlandı. 

2016 Yılı Projeleri

Tamamlandığında duyurulacaktır.

 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: matematik@gumushane.edu.tr Telefon: 04562331068-1718 Faks: 04562331075