Hüseyin DEMİR

Dekan
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Hüseyin DEMİR
04562331000-1730

 

Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Fırat Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Uygulamalı Matematik

University of Wales/U.K.

1993

Doktora/S.Yeterlik

Uygulamalı Matematik

University of South Wales/U.K.

1996


Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1989-1996

Dr.Arş.Gör.

Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1996-1997

Yar.Doç.

Fen-Ed. Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997-2001

Doç.Dr.

Fen-Ed. Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2002-2007

Prof.Dr.

Fen-Ed. Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2007


  Katıldığı Bilimsel Toplantılar ve Kongreler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

DEMİR H., ASME-ZSITS International Thermal Science Seminar, 11-14 June (2000) Bled/ SLOVENIA.

DEMİR H., WİLLİAMS R. W., AKYILDIZ T.,  Second International Symposium on Mathematical&Computational Applications, September 1-3, 1999, Baku/AZERBAIJAN.

ÇİLİNGİR İ., DEMİR H., 16. Jangjeon International Symposium on Mathematics, 4-6 July(2005) Antalya/TURKEY

DEMİR H., Dynamical Systems, Differential Equations And Applications, 22-25 June (2006) Poitiers/FRANCE

DEMİR H., “Computational and Experimental Simulation of Combustion&Multi-Phase Flows in Advanced Energy Systems”, International Summer School, 12-17 July(2004), Sakarya/TURKEY (Bildirisiz).

ÇİLİNGİR İ, DEMİR H., II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Sakarya Üniversitesi Sakarya,  4-7 Temmuz, 2007 (Bildirili).

ER S, DEMİR H., II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Sakarya Üniversitesi Sakarya,  4-7 Temmuz, 2007 (Bildirili).

SAHIN S. ve DEMIR H., “Numerical Solution of Natural Convective Heat Transfer in an Enclosed Cavity Region Heated from Below”, Amasya Üniversitesi Molecular Electronic Structure Workshop- 2014 (MES 2014), 1-5 September 2014.

ER S, DEMİR H., IECMSA-2015, 4th Internatıonal Eurasıan Conference On Mathematıcal Scıences And Applıcatıons Athens-Greece, 31 August- 3 September 2015(Bildirili)

DEMIR H., BALTURK Y.,” On Numerical Solution Of Fractional Order Boundary Value Problem With Shooting Method” "International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016)" 15. Matematik Mempozyumu, Fırat Üniversitesi, 15-17 Mayıs 2016(Bildirili)

ER S, DEMİR H “Numerical Solution of Natural Convective Heat Transfer for Dilatant Fluids” VII Internatıonal Joint Conference of the Georgıan Mathematıcal Unıon & Georgian Mechanical Union: Continuum Mechanics and Related Problems Of Analysıs. Dedicated to 125-th birthday anniversary of academician N. MuskhelishviliSeptember 5-9, 2016, Batumi-Georgia

  

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

DEMİR H., Matematik Sempozyumu Sakarya Üniversitesi 11-13 Eylül, 1997.

ERTÜRK V.S., DEMİR H., MUHTAROV O., I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Elazığ,  29 Haziran 2 Temmuz, 1999.

DEMİR H., ERTÜRK V.S., XII. Ulusal Matematik Sempozyumu İnönü Üniversitesi Malatya,  6-10 Eylül , 1999.

ER S, DEMIR H., “Kapalı Bir Bölgede Sıkıştırılamaz Kararlı Akışın Duvar Hareketinin Sayısal Incelenmesi” 10. Matematik sempozyumu, Işık Üniversitesi, , 21-23 Eylül 2011, Şile- Istanbul.

PIYADE M., DEMIR H., “ Kdv denkleminin adomian ayrıştırma ve diferansiyel dönüşüm metodu ile çözümleri ” 11. Matematik sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 19-21 Eylül 2012, Samsun.

CILINGIR SUNGU I., DEMIR H.,” Çukur bölgede zayıf elektrik akımlı manyetik alanda akış probleminin diferansiyel dönüşüm/sonlu fark metodu ile çözümlenmesi” 12. Matematik sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, , 23-25 Mayıs 2013, Ankara.

DEMIR H., ŞAHIN S.,” Kapalı bir bölgede Newtonyen akışkanın duvar hareketli hidromanyetik akımı” 12. Matematik sempozyumu, Karabük Üniversitesi, , 15-17 Mayıs 2014, Karabük.


Bilimsel Yayınların Toplu Listesi

Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yapılan Yayınlar

SCI (Science Citation Index) Kapsamındaki 

HUSEYİN DEMİR, INCİ CİLİNGİR SUNGU “A New Approach and Solution Technique to Solve Time Fractional Nonlinear Reaction Diffusion Equations”, Mathematical Problems in Engineering, 11 / 2015

DEMİR H., "Numerical Simulation of free convection heat and mass transfer for a non-Newtonian fluid in a square cavity (in review).

DEMİR H., "Numerical modelling of viscoelastic cavity driven flow using finite difference simulations"  Appl. Math. And Computatıon, July 6, Vol. 166,  Issue 1 , pp. 64-83 (2005).

DEMİR H., “Rayleigh-Benard Convection of Viscoelastic Fluid”, Appl. Math. And Computation, 136, 251-267 (2003).

DEMİR H., V. S. ERTURK, “A Numerical Study of Wall-Driven Flow of a Viscoelastic Fluid in Rectangular Cavities,” Journal of Indian Pure and Applied Mathematics 32(10), 1581-1590 (2001).

DEMİR H., “Thermal Convection of Viscoelastic Fluid with Biot Boundary Conduction,” Mathematics and Computers in Simulation ,  56, 277-296 (2001).

DEMİR H., AKYILDIZ T., “Unsteady Thermal convection of a non-Newtonian fluid,” International Journal of Engineering Science38, 1923-1938, (2000).

MUHTORAV O., DEMİR H., “Coerciveness Of The Discontinuous Initial-Boundary Value Problem For Parobolic Equation,”  Israel Journal Of Mathematics114 ,239-252, (1999).

  

SCI (Science Citation Index) Dışındaki

I.Cilingir SUNGU, H. DEMIR “Temporal Differentıal Transform and Spatial Finite Difference Methods for Unsteady Heat Conductıon Equations wıth Anısotropıc Diffusivity”, G.U. Journal of Science, 27, 4, 10 / 2014

H. MUTİ, H. DEMİR, P. G. SİDDHESHWAR, “Energy stability of Benard-Darcy Two Compenent Convection of Maxwell Fluid”, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 18, No 1, pp 125-135, 2013. DOI: 10.2478/ijame-2013-0009.

HUSEYİN DEMIR, SERPIL ŞAHIN, “Numerical Investigation of a Steady Flow of an Incompressible Fluid in a Lid Driven Cavity”. Turkish Journal of Mathematics & Computer Science, Article ID 20130031, 2013.

CILINGIR SUNGU I., DEMIR H., “Application of the hybrid differential transform method to the nonlinear equations” , Applied Mathematics, Vol. 3 No. 3, March 2012.

CILINGIR SUNGU I., DEMIR H., “Solutions of the system of differential equations by differential transform/ finite difference method” , NEWSA, 2012.

CILINGIR SUNGU I., DEMIR H., “Solving a system of three dimensional partial differential equations by differential transform/finite difference method”, International Journal of Science and Tecnology, 2012.

DEMİR H., WİLLİAMS R. W., AKYILDIZ T.,  “The Singularities Near The Corner Of A 2D Cavity Flow,” Mathematical&Computional Applications,   4 , 1-3, (1999).

AKYILDIZ F., DEMİR H., ERTÜRK S., “Peristaltic Flow Of A Third-Grade Fluid İn A Plannar Channel,” Mathematical&Computional Applications,   4 , 1-3, (1999).

Çilingir İ., Demir H., “Accelerating the convergence of Iterative Process with Finite Difference Approximation “, Proc. 16.th Int. Conf. Jangjeon Math. Soc.16(2005) 41-54.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

DEMİR H., “Mixing Properties Of A Viscoelastic Fluid, Part I: In A 2D Cavity Flow,” Communications Faculty of  Science, University of  AnkaraA2-A3, 44 , (1997).

DEMİR H., “Mixing Properties Of A Viscoelastic Fluid, Part II: In A Closed Cylindrical Cavity Flow,” Communications Faculty of  Science,  University of . Ankara A2-A3,  44 ,  (1997).

SOFİYEV A., AKSOĞAN O., DEMİR H., “Dynamic Stability Of An Elastic Cylindrical Shell With An Axially Varying Elasticity Modulus,” J. Of Faculty Of Engineering And Arcitecture, Çukurova University13 , 1-2, (1998).

DEMİR H., “Mixing Properties of a Viscoelastic Fluids,” The Journal of Arts and Sciences (Fen-Edebiyat Dergisi), Sakarya, 1997.

ERTÜRK V.S., DEMİR H., MUHTAROV O., “Matematik Fiziğinde Parabolik Türden Denklemlerin Sonlu Farklar Metodu ile Çözümlerinin Kararlılık Özellikleri,” F. Ü. Fen ve Müh. Dergisi, 1999.


ATIFLAR

OS Mukhtarov, H Demir, “Coerciveness of the discontinuous initial-boundary value problem for parabolic equations”  Israel Journal of Mathematics 114 (1), 239-252

38

H Demir, “Numerical modelling of viscoelastic cavity driven flow using finite difference simulations” Applied mathematics and computation 166 (1), 64-83

9

H Demir, “Rayleigh–Benard convection of viscoelastic fluid” Applied mathematics and computation 136 (2), 251-267

8

H Demir, FT Akyıldız, “Unsteady thermal convection of a non-Newtonian fluid” International journal of engineering science 38 (17), 1923-1938

8

H Demir, “The stability properties of some rheological flows”. University of South Wales

7

H Demir, İÇ Süngü, “Numerical solution of a class of nonlinear Emden-Fowler equations by using differential transform method” Cankaya University Journal of Science and Engineering, 12 (2)

6

H Demir, “Thermal convection of viscoelastic fluid with Biot boundary conduction”, Mathematics and computers in simulation 56 (3), 277-296   

3

H Demir, RW Willianms, FT Akyıldız ,”The singularities near the corner of a viscoelastic fluid in a 2D cavity” Mathematical and Computational Applications 4 (1), 39-44

2

FT Akyildiz, H Demir, VS Erturk, “Peristaltic flow of a third grade fluid in a planar channel” Math. & Comput. Appl 4, 39

2

IÇ Süngü, H Demir, “Application of the Hybrid Differential Transform Method to the Nonlinear Equations” Scientific Research Publishing

1

  


Yönetiminde Biten Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans

 

Gölgeleyen F.., “Parabolik Türden Kısmi Türevli Denklemlerin Sonlu-Fark Metodu ile Sayısal Çözümleri ve Kararlılık Özellikleri ”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2003.

Çilingir I.., “Eliptik Türden Kısmi Türevli Denklemlerin Sonlu-Fark Metodu ile Sayısal Çözümleri ve Kararlılık Özellikleri ”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2006.

Er S.., “Doğrusal olmayan parabolik türden denklemlerin sayısal çözümleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008.

Polat Kapan Z., “Tek Tür Nüfus Modelleri Ve Kararlılık Özellikleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009.

Piyade M.., “Lineer Olmayan Denklemlerin Adomian Ayrıştırma Metodu ile Çözümleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012.

Muthana M. Ali “Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Yakınsaklık ve Kararlılık Analizi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2014.

Yücel Baltürk “Kesirli mertebeden Sınır Değer Probleminin Shooting (Atış) Metodu ile Sayısal Çözümlerinin Bulunması” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2016.

 

Doktora

Erturk V. S., “İki Boyutlu Düzlemde Newtoniyen Olmayan Akışkanların Zamandan Bağımsız Hareketlerinin Özellikleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2000.

Muti H., “Kapalı Bir Bölgede Doğal Taşınımlı Isı Ve Kütle Transferinin Kararlılık Analizi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2011.

Çilingir Süngü I., “Kapalı Bölgede Duvar Hareketli Akış ve Doğal Taşınımlı Isı Geçişinin Sayısal Çözümü”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2011.

Er Bolun S., “Kapalı Bir Bölgede Sıkıştırılamaz Kararlı Akışın Duvar Hareketinin Sayısal Incelenmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2014.

  


Yönetiminde Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans 

Merve Alemdar-Ders aşamasında

Doktora 

Merve Hacısüleymanoğlu.., “Hidro-Manyetik Akımlı Kapalı bir bölgede sıkıştırılamaz akışkan denklemlerinin sayısal çözümleri ve kararlılık özellikleri” -Tez aşamasında.

  


Projeler

F–380 Nolu’ Newtoniyen Olmayan Akışkanların Isı Transferi ’, OMÜ 2005-2008.

PYO. FEN.1904.09.027, “Lineer olmayan diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri için Adomian Ayrıştırma Metodu”, OMÜ 2009-2011.

PYO. FEN.1901.13.003, “Kapalı bölgede zayıf elektrik akımlı manyetik alanda duvar hareketli akışın sayısal çözümü” OMÜ 2013-2014.

Erasmus veya Diğer Değişim Programı Ders Verme Hareketliliği Kapsamında Bulunulan Üniversiteler

University West Bohemia, Department of Mathematics, Plzen/Czech Republic 2008

University of Life Sciences, Department of Mathematics, Prague/Czech Republic 2014

University of Sarajevo, Department of Mathematics, Sarajevo/Bosnia 2015

University of Ahmed Yasevi, Department of Mathematics, Turkistan/Kazakistan 2017

  


KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

1) Bilgisayar destekli ve Matematiksel Modellemeli Diferansiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri, Palme Yayınevi 2011

2) Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Palme Yayınevi 2015

  


TÜBİTAK BİDEB - Bilim İnsanı Destekleme Panel Danışmanlıkları

2014-2- PROJE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME PANELİ Panelist

2016-2-2015/2 BİDEB MATEMATİK 2 PANELİ Panelist

2016-1-UYGULAMALI MATEMATİK_2_PANELİ Panelist

2016-2232 / 10 KÜRŞAD TOSUN (MATEMATİK) Dış Danışman


Ulusal ve Uluslar arası bilimsel toplantılarda düzenleme ve bilimsel kurul üyelikleri:

IX Geometri Sempozyumu Düzenleme Kurul Üyesi, , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 7-10 Haziran 2011 Samsun.

10. Matematik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, Işık Üniversitesi, 21-23 Eylül 2011 Şile- Istanbul.

11. Matematik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 13-16 Ekim 2012 Samsun.

12. Matematik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, 23-25 Eylül 2013 Ankara.

13. Matematik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, KarabükÜniversitesi, 2014 Karabük.

14. Matematik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, Niğde Üniversitesi, 2015 Niğde.

15. Matematik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, Fırat Üniversitesi, 2016 Elazığ.

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling (ICAAMM2013)Düzenleme Kurul Üyesi, 2-5 Haziran 2013, Istanbul

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling (ICAAMM2014) Düzenleme Kurul Üyesi, 2-5 Haziran 2014, Istanbul

  


İdari Görevler 

OMÜ Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999- 2000

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001- OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkan Yardımcısı, 2009-

OMÜ Temel Bilimler Proje Değerlendirme (PDK) Komisyonu Üyesi 2008-2014

OMÜ Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi 2008-

OMÜ Matematik ve Zekâ Kulübü Akademik Danışmanı 2008-

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2009-

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (Profesör temsilcisi) 2010-

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi Üyesi

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Erasmus Bölüm Koordinatörü

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Farabi Bölüm Koordinatörü

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Erasmus Kurum Koordinatörü

OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurul Üyesi 2010-

OMÜ Alaçam Meslek Yüksek Okul Müdürü 2013-

OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2014-

OMÜ Yaz Dönemi Koordinasyon Kurulu Üyesi 2014-

OMÜ Temel Bilimler Dersleri Koordinatörü 2014-

OMÜ UZEM Yönetim Kurul Üyeliği 2015-

OMÜ Kalite Komisyon Üyeliği 2015-

  


Mesleki örgüt üyeliği

Matematikçiler Derneği, MATDER
Türk Bilim Araştırma Vakfı
Türk Dünyası Matematikçiler Birliği


Ödüller

TÜBİTAK UBYT programı çerçevesinde 7 (Altı) adet yayın teşvik ödülü

O.M.Ü. Yurtdışı yayınlar teşvik ödülü 6 (Altı) adet.

 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: matematik@gumushane.edu.tr Telefon: 04562331068-1718 Faks: 04562331075